Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO 29001:2020 Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja prema ISO 29001:2020.

Ciljevi

Cilj ovog tečaja je upoznati polaznike sa zahtjevima sustava upravljanja prema ISO 29001:2020 (Industrija nafte, petrokemije i prirodnog plina – Područje – posebni sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi za organizacije koje isporučuju proizvode i usluge) te osposobiti polaznike za organiziranje i provođenje internih audita.

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Pregled zahtjeva norme ISO 29001:2020;
  • Priprema za provedbu internih audita;
  • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO 29001:2020 i ISO 19011:2018;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja prema ISO 29001:2020.

Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 29001:2020;
  • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita;
  • Upoznavanje principa i metoda audita;
  • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
  • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO 29001:2020 koju izdaje međunarodna organizacija.

Trajanje

2 dana (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

350,00 € + PDV (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb