Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 BVCroatia@bureauveritas.com

ISO 50001:2018 Tečaj za vodeće auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih i eksternih audita sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2018.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Planiranje, provedba audita i izvještavanje o rezultatima;
 • Metode i tehnike audita;
 • Uloge i odgovornosti auditorskog tima;
 • Pregled i analiza zahtjeva ISO 50001:2018;
 • Plan audita, check-liste, izvještaji o nesukladnostima, izvještaj s audita;
 • Kompetencije auditora;
 • Praktične vježbe i radionice, igrokazi (role-play)
 • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za vodećeg auditora sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2018.

Koristi

 • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 50001:2018;
 • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih i eksternih audita sustava upravljanja energijom;
 • Upoznavanje principa i metoda audita;
 • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
 • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih i eksternih audita prema normi ISO 50001:2018 koju izdaje međunarodna organizacija.

Trajanje

5 dana

Kotizacija po polazniku

840,00 €

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb