Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

ISO 37301:2021 Tečaj za interne auditore

Polaznici

Tečaj je namijenjen osobama koje žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja usklađenošću prema zahtjevima norme ISO 37301:2021, osobama koje su zaposlene u odjelima za usklađenost ili osobama koje obnašaju funkciju Voditelja funkcije usklađenosti.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • Uvod u Sustave upravljanja usklađenošću;
  • Detaljan pregled zahtjeva norme ISO 37301:2021;
  • Planiranje, provedba i izvještavanje rezultata internog audita u skladu sa zahtjevima norme ISO 37301:2021 i ISO 19011:2018;
  • Nakon uspješno položenog pismenog ispita, polaznik dobiva Bureau Veritas certifikat za internog auditora sustava upravljanja usklađenošću prema ISO 37301:2021.

Koristi

  • Upoznavanje sa zahtjevima norme ISO 37301:2021;
  • Stjecanje znanja za pripremu i provedbu internih audita sustava upravljanja zusklađenošću;
  • Upoznavanje principa i metoda audita;
  • Stjecanje znanja za identifikaciju i dokumentiranje nesukladnosti, analizu uzroka nesukladnosti i definiranje korektivnih radnji;
  • Stjecanje dokaza o kompetencijama za provedbu internih audita prema normi ISO 37301:2021 koju izdaje međunarodna organizacija.

Trajanje

2 dana (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

2.800,00 kn+pdv (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb