Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

Funkcija za usklađenost prema zahtjevima norme ISO 37301:2021 – Sustavi upravljanja usklađenošću

Polaznici

Tečaj je namijenjen osobama koje su zaposlene u odjelima za usklađenost ili koje obnašaju funkciju Voditelja funkcije usklađenosti.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

  • ISO 37301 kao način sustavnog upravljanja usklađenošću;
  • Pregled zahtjeva norme ISO 37301 s naglaskom na zahtjeve Funkcije za usklađenost;
  • Prijava sumnji, procesi istraživanja i izvještavanje o usklađenosti;
  • Procjena rizika usklađenosti i radnje za obradu rizika usklađenosti;
  • Vježbe i pismeni ispit

Koristi

Norma ISO 37301 je objavljena u travnju 2021. godine te predstavlja dio snažne pozornosti koju ISO posljednjih godina posvećuje pitanjima upravljanja i usklađenosti koja je pokrenuta objavom norme ISO 37001 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja.

Organizacije primjenom sustava upravljanja usklađenošću postižu dodatnu potvrdu putem sustavnog pristupa procjeni i obradi rizika usklađenosti u kontekstu poslovanja i u skladu s potrebama i očekivanjima zainteresiranih strana.

Osim toga, sustav upravljanja usklađenošću omogućava organizaciji djelotvorno upravljanje vlastitim obvezama usklađenosti koji proizlaze iz zahtjeva drugih sustava upravljanja, primjerice, Sustava upravljanja zaštitom okoliša (ISO 14001) i Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001).

18.10.2019. objavljena je Odluka o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu (NN br. 99/19)

Odlukom se utvrđuje obveza uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i u svim drugim pravnim osobama koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom upravljaju Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju.

Trajanje

2 dana (online tečaj)

Kotizacija po polazniku

2.800,00 kn+pdv (online tečaj)

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb