Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

DPO – Službenik za zaštitu podataka

Polaznici

Tečaj je namijenjen svima koji se žele profesionalno razvijati u području zaštite privatnosti i osobnih podataka – prvenstveno službenicima za zaštitu podataka, ali i svima koji u okviru svoje funkcije ili radnih zadataka trebaju razumjeti pravne i tehničke zahtjeve koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka.

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Temeljna ljudska prava – privatnost i zaštita osobnih podataka
 • Pravni izvori i praksa Europskog suda za ljudska prava (ECHR) i Suda Europske unije (CJEU)
 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) – značaj, područje primjene i ograničenja
 • Načela obrade osobnih podataka
 • Pravne osnove obrade osobnih podataka
 • Legitimni interes za obradu osobnih podataka (LIA)
 • Prava ispitanika
 • Službenik za zaštitu podataka – položaj, kompetencije, dužnosti
 • Evidencija aktivnosti obrade – obveza, oblik i sadržaj
 • Upravljanje povredama osobnih podataka
 • Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA) i prethodno savjetovanje
 • Odnosi u obradi osobnih podataka– zajednički voditelji obrade, izvršitelji obrade, primatelji podataka, treće strane
 • Ugovorni odnosi s izvršiteljima obrade
 • Prijenosi podataka u treće zemlje – standardne ugovorne klauzule (SCC), obvezujuća korporativna pravila (BCR) i posebne situacije
 • Prijenosi podataka u SAD
 • Nadzorna tijela (AZOP, EDPB, EDPS) – nadležnost, zadaće i ovlasti
 • Postupak izricanja novčanih sankcija i naknada štete ispitanicima
 • Osnove informacijske sigurnosti
 • Procjena rizika zaštite osobnih podataka
 • Tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka
 • Posebni postupci obrade – video nadzor, GPS, biometrija, radni odnosi, marketing
 • Direktiva 2002/58 (e-Privacy)
 • Kolačići i druge metode za praćenje korisnika

Koristi

Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka u primjeni je od 25. svibnja 2018. Sve tvrtke sa sjedištem u EU ili koje obrađuju osobne podatke osoba koje se nalaze u EU moraju se uskladiti. Kazne za neusklađenost mogu iznositi do 20 milijuna eura ili do 4% ukupnog godišnjeg prihoda.

Tijekom ovog trodnevnog tečaja obraditi će se prava i obveze voditelja obrade koja proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR). Gradivo se uči kroz praktične primjere s kojima su se susreli predavači na brojnim projektima implementacije i savjetovanja, ali i kroz praksu europskih i nacionalnih sudova, te nadležnih nadzornih tijela. Polaznici će dobiti i uvid u povijest prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka kao temeljnih ljudskih prava te steći  osnovna znanja o informacijskoj sigurnosti, procjeni rizika i tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite podataka. Gradivom su obuhvaćeni i posebni procesi obrade osobnih podataka  – video i GPS nadzor, radni odnosi, biometrija i marketing, te specifičnosti koje se na njih odnose.

Polaznici tijekom tečaja dobivaju slijedeće materijale:

 • Predavanja (prezentacija)
 • Službene smjernice, mišljenja i odluke
 • Dodatni materijali u elektroničkom izdanju

Trajanje

3 dana

Kotizacija po polazniku

4.200,00 kn+pdv

Preduvjeti za sudjelovanje

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb