Close
Odjel edukacije, Ured Zagreb Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
+385 1 6529 398 office.croatia@hr.bureauveritas.com

CQI – IRCA ISO 9001:2015 – TEČAJ ZA INTERNE AUDITORE

(Službeni naziv tečaja: PT 236: QMS ISO 9001:2015 Internal Auditor)

Polaznici

Tečaj je namijenjen:

 • Polaznicima koji žele steći teorijsko i praktično znanje za izvođenje internih audita sustava upravljanja kvalitetom i koji žele steći međunarodno akreditirani certifikat;
 • Predstavnicima poslovodstva i ostalim članovima koji sudjeluju u sustavu upravljanja kvalitetom u organizaciji;

Ciljevi

Ciljevi tečaja i ključna područja edukacije:

 • Pregled zahtjeva norme ISO 9001:2015;
 • Upravljanje programom audita;
 • Planiranje i priprema audita;
 • Provedba audita utemeljenog na procesima;
 • Dokumentiranje nalaza audita;
 • Izvještavanje i naknadne radnje nakon audita;
 • Praktične vježbe i radionice.

Koristi

Nakon uspješno završenog tečaja, polaznici će naučiti:

 • Auditirati zahtjeve norme ISO 9001:2015;
 • Proces audita (planiranje, provedba i priprema izvještaja) sukladno zahtjevima norme ISO 19011:2018;
 • Razumjeti ključna pitanja vezana uz kvalitetu;
 • Kako planirati i provesti audit procesa kada ne postoje dokumentirane procedure;
 • Odgovornosti auditora.

Tečaj se održava na hrvatskom jeziku. Materijali za tečaj su na hrvatskom jeziku.

Nakon uspješno položenog pismenog ispita i kontinuirane ocjene tijekom tečaja, polaznik dobiva međunarodno priznat IRCA-CQI akreditiran certifikat za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.

Trajanje

2 dana

Kotizacija po polazniku

3.500,00 kn+pdv

Preduvjeti za sudjelovanje

Temeljno poznavanje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015.

Telefon: +385 1 6529 398
Vrbik 8a, Zagreb, Hrvatska
Odjel edukacije, Ured Zagreb